Dernek Kurul Üyeleri

Teslime YILDIZ
Yönetim Kurulu Başkanı
Mesut TEK
Başkan Yardımcısı
Burcu Elveren OĞUZ
Genel Sekreter
Sedat ALIMLI
Sayman
Zeynep Ödül ERDEM
Üye
Salih CAN
Üye
Ahu ELÇİ
Üye